Anatómia

SYSTEMA SCELETI                          CSONTVÁZRENDSZER

 

VERTEBRAE = CSIGOLYÁK

vertebra cervicalis = nyakcsigolya (7db)

vertebra thoracalis = háti csigolya(12 db)

vertebra lumbalis = ágyékcsigolya (5 db)

vertebra sacralis = keresztcsonti csigolya (5 db)

vertebra coccygis = farokcsigolya (3-6 db)

corpus vertebrae = csigolyatest

arcus vertebrae = csigolyaív

foramen vertebrale = csigolyalyuk

canalis vertebralis  = gerinccsatorna

processus transversus  =  harántnyúlvány

processus spinosus = tövisnyúlvány

processus articularis = ízületi nyúlvány

foramen intervertebrale = csigolya közti lyuk

atlas  =  első nyakcsigolya

axis = második nyakcsigolya

OS  SACRUM = KERESZTCSONT

OS COCCYGIS                                                      FAROKCSONT

COSTAE  = BORDÁK

costae verae  = valódi borda (7 pár)

cartilago costalis = bordaporc

costae spuriae  =  álborda (5 pár)

costae fluctuantes = repülőborda (2 pár)

arcus costalis  =  bordaív

angulus costae  = bordaszöglet

sulcus costae  =  borda alján található barázda

articulatio costovertebralis ízület: borda – hátcsigolya harántnyúlvány

 

STERNUM                                                               SZEGYCSONT

manubrium sterni                                       szegycsont markolati része

corpus sterni                                                               szegycsont teste

processus xiphoideus                                                     kardnyúlvány

angulus sterni [Ludovici] a manubrium és a corpus találkozásánál lévő szöglet

 

THORAX                                                                         MELLKAS

apertura thoracis superior                 a mellkas felső bemeneti nyílása

apertura thoracis inferior                     a mellkas alsó kimeneti nyílása

 

FELSŐ VÉGTAGOK

brachium                                                                                         kar

metacarpus                                                                            kézközép

digiti   ujjak

antebrachium                                                                                alkar

manus kéz

pollex  hüvelykujj

index   mutatóujj

digitus medius                                                                   középső ujj

digitus anularis                                                                      gyűrűsujj

digitus minimus seu quintus                                                        kisujj

phalanx                                                                             ujjperccsont

ulna     singcsont

radius  orsócsont

 

SCAPULA                                                                       LAPOCKA

spina scapulae                                                                  lapockatövis

processus coracoideus                                            hollócsőrnyúlvány

 

HUMERUS                                                                   KARCSONT

caput humeri                karcsont proximális epiphysise / karcsont feje

collum anatomicum                                                     anatómiai nyak

tuberculum minus                                    előretekintő, kisebbik gumó

tuberculum majus                             oldalra tekintő, nagyobbik gumó

collum chirurgicum                                                          sebészi nyak

condylus humeri   a karcsont distalis, bütyökben végződő epiphysise

capitulum humeri            a karcsont laterális részén található fejecske

 

ULNA SINGCSONT

olecranon                                               a singcson kampó szerű vége

crista interossea                              a singcsont radius felé tekintő éle

membrana interossea                                                 csontközi hártya

caput ulnae                          a singcsont fejben végződő distalis része

 

RADIUS                                                                     ORSÓCSONT

caput radii                                       orsócsont feje (proximalis végen)

collum radii                                                                orsócsont nyaka

tuberositas radii                  radius érdes területe (izomtapadási pont)

 

CARPUS                                                                                KÉZTŐ

os scaphoideum                                                                   sajkacsont

os lunatum                                                                        holdascsont

os triquetrum                                       pyramis / háromszögletű csont

os pisiforme                                                                        borsócsont

os trapezium                                                    nagy sokszögletű csont

os trapezoideum                                                 kis sokszögletű csont

os capitatum                                                                        fejes csont

os hamatum                                                                       horgascsont

 

ALSÓ VÉGTAGOK

sacrum                                                                              keresztcsont

os coxae                                                              medencecsont (2 db)

femur  comb

femur combcsont

crus     lábszár

tibia     sípcsont

fibula   szárkapocscsont

pes       láb

tarsus   lábtő

metatarsus                                                                              lábközép

digiti pedis                                                                              lábujjak

 

OS COXAE                                                       MEDENCECSONT

os ilium                                                                                csípőcsont

os ischii                                                                                   ülőcsont

os pubis                                                                        szeméremcsont

 

OS ILIUM                                                                  CSÍPŐCSONT

ala ossis ilii                                                                           csípőlapát

crista iliaca                                                                            csípőtaréj

fossa iliaca                                   a csípőcsont belső, homorú felszíne

spina iliaca anterior superior                                    (elülső csípőtövis)

 

OS ISCHII                                                                    ÜLŐCSONT

corpus ischii                                                                   ülőcsont teste

tuber ischiadicum                                                                   ülőgumó

spina ischiadica                                                                       ülőtövis

incisura ischiadica major                             ülőtövis feletti bemetszés

 

pelvis                                                                           medence

pelvis major                                                                    nagymedence

pelvis minor                                                                       kismedence

apertura pelvis superior                                            medencebemenet

cavum pelvis                                                                medence ürege

amplitudo pelvis         a medenceüreg legszélesebb középső harmada

angustia pelvis a medence üregének legszűkebb része; az alsó harmad alatt

apertura pelvis inferior                                              medencekimenet

inclinatio pelvis                                                             medencedőlés

 

FEMUR                                                                      COMBCSONT

caput femoris                           combcsont feje; proximalis epiphysise

collum femoris                                                         combcsont nyaka

trochanter major                                                               nagytompor

trochanter minor                                                                  kistompor

patella térdkalács

 

TIBIA SÍPCSONT

malleolus medialis                                           medialis bokanyúlvány

 

FIBULA                                                      SZÁRKAPOCSCSONT

caput fibulae                                                           proximalis feji vég

malleolus lateralis                                             laterális bokanyúlvány

 

TARSUS                                                                                LÁBTŐ

talus = ugrócsont

calcaneus = sarokcsont

os naviculare = sajkacsont

os cuboideum = köbcsont

os cuneiforme (mediale, intermedium, laterale) = ékcsont

basis cranii interna  =  belső koponyaalap

basis cranii externa = külső koponyaalap

fossa cranii anterior seu scala anterior = elülső koponyagödör

fossa cranii media seu scala media = középső koponyagödör

fossa cranii posterior seu scala posterior = hátsó koponyagödör

orbita = szemüreg

aditus orbitale =  szemüreg bemeneti nyílása

margo supraorbitalis et infraorbitalis = a szemüreg bemeneti szélei

cavum nasi ossei = orrüreg

apertura piriformis = az orrüreg körte alakú elülső bemeneti nyílása

septum nasi osseum = csontos orrsövény

lamina cribrosa = rostacsont szitalemeze

palatum osseum = csontos szájpad

cavum oris ossei = csontos szájüreg

Systema musculorum = izomrendszer

perimysium  = kötőszövetes burok

kontrakció = összehúzódás

venter = izomhas

tendo =  izmok inas része

punctum fixum = izom eredése

punctum mobile = az izom tapadása

aponeurosis = lapos ín, bőnye

musculus biceps, triceps, quadriceps = 2-3-4 fejű izom

fascia = izompólya

rigor mortis = hullamerevség

vagina tendis = ínhüvely

bursa synovialis = nyálkatömlő

MELLIZMOK

thoracohumeralis izmok = a felső végtagokhoz húzódó izmok

m. pectoralis major = nagy mellizom

m. pectoralis minor =  kis mellizom

m. serratus anterior = elülső fűrészizom

m. intercostalis externus = külső bordaközi izmok

m. intercostalis internus = belső bordaközi izmok

diaphragma = rekeszizom

centrum tendineum = a rekeszizom kupolája

HÁTIZMOK

m. trapezius = csuklyás izom

m. latissimus dorsi = széles hátizom

m. erector trunci = mély hátizmok / törzsmerevítő izmok

suboccipitalis izmok = tarkóizmok

HASIZMOK

m. rectus abdominis = egyenes hasizom

m. obliquus abdominis externus et internus = külső és belső ferde hasizom

ligamentum inguinale = lágyékszalag

m. transversus abdominis = haránt hasizom

m. quadratus lumborum = a hátsó hasfal négyszög alakú izma

umbilicus = köldök

FELSŐ VÉGTAG IZMAI

m. deltoideus = deltaizom

m. teres major et minor = nagy és kis görgetegizom

hiatus axillaris = hónaljrés

fossa axillaris = hónaljárok

m. biceps brachii = kétfejű karizom

m. brachialis = karizom

m. triceps brachii = háromfejű karizom

thenar-izmok = hüvelypárna izmai

mesothenar-izmok = tenyérközép izmai

hypothenar-izmok = kisujjpárna izmai

musculi lumbricales = gilisztaizmok

musculi interossei = csont közötti izmok

ALSÓ VÉGTAG IZMAI

m. psoas major = nagy horpaszizom

m. iliacus = csípőizom

m. iliopsoas = a nagy horpaszizom és a csípőizom közös neve

m. piriformis = körteképű izom

gluteus-izmok = farizmok

m. gluteus maximus = nagy farizom

m. gluteus medius = középső farizom

m. gluteus minimus = kis farizom

m. quadriceps femoris = négyfejű combizom

m. sartorius = szabóizom

m. biceps femoris = kétfejű combizom

m. semitendinosus = félinas izom

m. semimembranosus = félhártyás izom

m. pectineus = fésűizom

m. gracilis = karcsúizom

m. triceps surae = háromfejű lábszárizom

thenar-izmok = öregujj-párna izmai

mesothenar-izmok = talpközép-izmok

hypothenar-izmok = kisujji párna izmok

NYAKIZMOK

platysma = bőrizom

m. sternocleidomastoideus = fejbiccentő izom

m. mylohyoideus = szájfeneket lezáró izom; nyelvcsont feletti izom

diaphragma oris = szájfeneket lezáró izom; nyelvcsont feletti izom

m. omohyoideus = nyelvcsont alatti izom

vagina carotica = nyakizmokat közrefogó fasciák által alkotott hüvely

MIMIKAI IZMOK

m. orbicularis oculi = szemrés körkörös záróizma

m. orbicularis oris = szájrés körüli körkörös záróizom

m. buccinator = trombitás izom

RÁGÓIZMOK

m. temporalis = halántékizom

m. pterygoideus internus = belső röpizom

m. pterygoideus externus = külső röpizom


Az oldal használatával elfogadja a sütik (cookies) alkalmazását. Bővebb információ...

A felhasználói élmény fokozása érdekében ezen a honlapon engedélyeztük a sütik felhasználását. Ha folytatja az oldal használataát az ön beállításainak megváltoztatása nélkül vagy rákattint az "Elfogad" gombra, akkor hozzájárul ehhez.

Bezár